Byfortætning: Højhuse til svinehoteller og fiskefarme

Svinehoteller og fiskefarme op til 13 etager og højere er på vej ind i storbyerne, berettede internationale medier om i sidste måned. Det skete i forbindelse med, at der i det sydlige Kina i en 13 etagers bygning, såkaldt ”hog hotel”, var 10.000 svin under streng veterinær kontrol for at undgå smitte med afrikansk svineinfluenza og andre virus efter fund af smitte.
           Den 13 etagers bygning betegnes som et luksuriøst svinehotel og verdens højeste af sin slags bygget af Guangxi Yangxiang Co. Flere andre svinehoteller på 4-5 etager er nyligt opført af New Hope Group i Beijings Pinggu-distrikt.


Dermed får byfortætning en ny betydning og udfordring, når europæiske politikere skal tage stilling til byggeri af højhuse til svinehoteller og fiskefarme. I forvejen findes Vertical Farming, grøntsagsdyrkning, bl.a. i de nordiske byer med nogle af Europas største.  Men svinehoteller og fiskefarme bliver meget højere og vil udfordre politikere på deres fysiske størrelse og miljømæssigt.
Den højeste fiskefarm er på 8 etager og er under opførelse i Singapore for Apollo Aquaculture Group. Covid19 har forsinket byggeriet, så det først står færdigbygget i 2023 og kan da producere 2.700 tons fisk årligt.
Singapores regering har bevilget godt et par 100 mio. kroner støtte til syv vertikale landbrugsprojekter. (Ill. fra venstre 13-etagers svinehotel i Yangxiang og 8-etagers fiskefarm i Singapore)