Corona udskyder igen messer

Stigende Corona-smittetal overalt i Europa har igen ført til udskydelse af flere byggemesser. Foreløbigt er tre blevet udskudt. Største danske Byggeri22 i Fredericia, der skulle være afholdt til marts eller udskudt til marts 2022!
Årets første store internationale messe Swissbau, der afholdes hvert andet år, i Basel, blev den første messe, der tog konsekvensen af de stigende Covid19-tal. Ledelsen meddelte, at de med stor sorg måtte meddele, at Swissbau var udsat nogle måneder til maj.
Dach+Holz i Köln. En uges tid senere måtte også ledelsen bag Dach+Holz meddele, at denne udskydes fra februar til dagene 5. til 8 juli.

Bjarke Ingels medstifter af et nyt design- og boligudviklerfirma

Sammen med Googles tidligere softwareudvikler Nick Chim og WeWorks udviklingschef Roni Bahar har de stiftet US-selskabet NABR, der vil kreere en række designet, skræddersyet og modulopbygget elementer til boligen efter ejerens ønsker. De har hentet 14 mio. USD via Zigg Capital.
Bjarke Ingels siger, at boligerne er blevet dyrere og dyrere og samtidigt er kvaliteten faldet. Udvalget af boliger er meget lille. 90 pct. af alle boliger ligner hinanden selvom alle mennesker er forskellige.
NABR er ikke en traditionel developer og vil ikke være ejer. Men brande NABR-designet og sælge dette direkte til ejeren. Enten via leaseing eller køb.
Selskabet har nyligt lanceret deres første boligprojekt SoFA One med 125 lejligheder i San José.

Årets sidste udgave af Byggeeksport

Julemåneden er indledt med kulde og sne og minder os om: Julen nærmer sig med raske og måske lidt for raske skridt. Og Nytåret med! Dermed betyder det også, at dette er årets sidste udgave af Byggeeksport Mandag Morgen News. I dag er på 5 sider med nedenstående overskrifter:

OG IKKE MINDST EN GLÆDELIG JUL og GODT BYGGE-NYTÅR!!
Næste Byggeeksport Mandag Morgen News er den 10. januar 2022.

Norge: Arkitektforening anerkender Arkitekturoprøret
Norges grimmeste bygning – Munch-museet
Norge: Hæderspris til MAD Arkitekter
Advarsel: Vindkraft kan give totalt systemkollaps
Selvkørende robotter er fremtidens pakkeleverandør
Betonmast bygger ny børnehave med fokus på genbrug
Oslo Science City indviet – navnet i strid med sprogregler
Mulighedsstudie om Oslo Science Citys vundet af dansk-norsk team
Sydkorea: Nordøstasiens største turistresort opnået finansiering
Moskva: Boligkompleks med etagehøje legepladser
Storstaden Bostad og AIX Arkitekter vinder i Barkaby
Dissing-Weitlings flydende norske broprojekter
Norge: Nordens dyreste ejerlejlighed solgt
Tyskland: Chokerende inflationsstigning
C.F. Møller styrker bygherrerådgivning med køb af MTRE

Revolution: Cementbaseret komposit skaber elektricitet 

Cementproduktion er blandt de byggematerialer der udleder mest CO2 og cementindustrien arbejder hårdt på at reducere energiforbruget. Men måske kan denne og byggebranchen ånde lettet op, idet sydkoreanske ingeniører og forskere fra Incheon National University, Kyung Hee og Korea University har udviklet en cementbaseret ledende komposit med kulfibre, der også kan fungere som en triboelektrisk nanogenerator, der kan ”høste” energiudladningen. (triboelektricitet statisk elektricet, når to legemer gnides mod hinanden)  fra menneskelige bevægelser på gulve, og vind og regndråber, der rammer dem.

Offentliggørelsen skete i forrige uge under overskriften ”Cement-Based Energy Material for Building Net Zero Energy Structures”  í Incheon National Universits magasin  Nano Energy og Building Digital.

Den cementbaseret komposit kan anvendes i beton til at lave strukturer, der genererer og lagrer elektricitet induceret via kontakt mellem materialer. Dette kan bruges til i byggeri, der kan ”høste” energi fra menneskelig bevægelser i bl.a. gulve.
Som et trylleslag vil den cementbaseret komposit omdanne strukturer til strømkilder og løse problemet med at byggeriet bruger 40 procent af verdens energi til strøm.
Og byggearbejdere behøver ikke bekymre sig om at få elektriske stød.
For tests har vist, at én procent volumen af ​​de ledende kulfibre i en cementblanding var nok til at give cementen de ønskede elektriske egenskaber uden at kompromittere den strukturelle ydeevne. Og den genererede strøm var langt lavere end det maksimalt tilladte niveau for den menneskelige krop.

Om udviklingen forklarer prof. Seung Jung Lee, at de ønskede at udvikle et strukturelt energimateriale, der kunne bruges til at bygge netto-nul energistrukturer, der bruger og producerer deres egen elektricitet. Da cement er et uundværligt byggemateriale, besluttede de at bruge det med ledende fyldstoffer, som det ledende kerneelement i deres CBC-TENG-system (Cementbaseret  conductive composite-Triboelectric nanogenerator)
Our ultimate goal was to develop materials that made the lives of people better and did not need any extra energy to save the planet. And we expect that the findings from this study can be used to expand the applicability of CBC as an all-in-one energy material for net-zero energy structures, kommenterede prof. Lee, og tilføjede. Seems like a jolting start to a brighter and greener tomorrow,
Andre egenskaber. Materialet kan også bruges til at designe selvfølende systemer, der overvåger den strukturelle sundhed og forudsiger den resterende levetid for betonkonstruktioner uden ekstern strøm.

Rapport: Millioner af transporter kan erstattes af el-cykler 

I de sidste 18 måneder er salget af el-cykler boomet mellem 30 og 40 pct. i mange europæiske lande. især boostet af Covid19. Det fremgår af en dugfrisk 40 siders rapport, Fully charged: Powering up the potential of e-bikes in the city regions  fra britiske Steer bestilt af Urban Transport Group, UK’s største transportmyndig, for at kvantificere og forstå potentialet for det stigende el-cykelsalg og fordelene ved det. Inspireret af UK-regeringens ”Gear Change: a bold vision for cycling and walking”
           Rapporten bemærker, at el-cykler gør det mere attraktivt for flere at cykle og overvinde eventuelle barrierer som bakker, foretage længere ture, hvilket animerer til at skifte fra bil til el-cykel.
I Tyskland har salget af el-cykler været stigende i flere år og nu har én af ni husholdninger en el-cykel. Men antallet af el-cykler vil snart vil udgøre halvdelen af det samlede salg af cykler.
I England vurderes det, at over 100 millioner bil og taxi-ture i de engelske storbyer som f.eks. London, Manchester, Liverpool kan erstattes af el-cykelture.
Revolution. Rapporten konkluderer, at der er evidens for, at el-cargocykler har potentialet til at revolutionere første og sidste kilometers transport og logistik, erstatte op til en fjerdedel af alle kommercielle pakkeafleveringer i byerne, 50 pct af kommerciel service og vedligehold og 77 pct. af private trips.
Rapporten foreslår konkret seks områder, hvor myndighederne kan spille en rolle for at vækste brugen af el-cykler bl.a. incitamenter i form at tilskud og skattefordele, infrastrukturforbedringer, herunder bedre cykelruter og mobilitetshub, sikkerhed ved cykelopbevaring og vedligehold, dele el-cykler, med f.eks. transportselskaber for at sikre finansiering af el-cykler til introduktion i eksisterende cykeldeleordninger.

Engelsk-svensk-dansk rådgiverteam designer engelsk børnehospital

Cambridge Children Hospital er navnet på Cambridge nye og første decideret børnehospital. I januar blev udpeget et projekteringsteam ledet af den britiske rådgiver Turner & Townsend i team med Hawkins/Brown, Rambøll og MJ Medical.
           Medio oktober meddelte NHS Cambridge University Hospitals, at der er taget et stort skridt til at realisere projektet, idet teamet nu har indsendt en ansøgning om byggetilladelse. Første spadestik forventes i 2023 og forventes åbnet i 2025.
Det ny hospital er budgetteret til 100 mio. britiske pund og er på 36.000 m2 incl. 5.000 m2 til forskning. Men  projektet er også med detaljer om en mulig fremtidig udvikling efter 2025. Hospitalet bliver et ”world leading og state-of-the-art”, der tager sig af hele barnet og ikke blot sygdommen. Og hospitalet er designet efter Passivhouse-princippet og skal som minimum leve op til kravene i BREEAM Excellent.

VVS’21 færre udstillere og besøgende

Som andre messer var også VVS’21 udsat på grund af Covid19 men blot fra foråret til oktober. Alt udsolgt, meddelte arrangøren forud for messen. Og det var også sådant set rigtig nok, konstaterede Byggeeksport, der besøgte messen i Odense. Men en hal var lukket og tre udstillerhaller var ikke full-size. Det betød også et fald fra rekordhøje over 200 udstillere i 2019 til godt 160 udstillere. Til gengæld et noget mere beskedent fald i antallet af besøgende fra 9.500 til 8.500.
Og som Byggeeksport konstaterede også på den nordtyske måned NordBau i september havde flere af de store internationale koncerner meldt fra bl.a. Grundfos.
Nu bliver det spændende at opleve om samme trend i antal udstillere og besøgende også gælder den norske byggemesse Bygg Reis Deg i næste uge, hvorfra Byggeeksport rapporterer.


Kinesiske regering støtter arkitektturoprøret

Bevægelsen Arkitekturoprøret er velkendt i de nordiske lande, som årligt kårer de grimmeste bygninger. Men nu har arkitekturoprøret også bredt sig til Kina. Eller rettere de første spæde skridt blev taget allerede i 2014 af præsident Xi Jinping. Han sagde, at n

u skulle det være slut med ”mærkelig arkitektur”, som en reaktion på de excentriske byggerier. Og sidste år hvor regeringen besluttede, at der ikke må bygges højere end 500 meter.
           Nu skriver bl.a. det britiske medie Guardian, at det kinesiske arkitekturmedie Archy.com de sidste 11 år har afholdt en afstemning om at ”kåre” landets 10 grimmeste bygninger”. 
Foreløbigt er 87 bizarre bygninger nomineret blandt andet en violin-formet kirke. Men også et af hollandske Rem Koolhaas, der ligner et par ”hot pans”. En jury bedømmer ni kriterier bl.a. om det er en kopi. Afstemningen slutter i december.

Cowi Norge bag ny revolutionerende Vejnorm for Oslo By

Oslo By vender trafikhierarkiet om. De sidste 70 år er biler traditionelt prioriteret før fodgængere og cyklister. Men i Oslo vil byen nu vende dette

på hovedet med en ny ”Gatenormal” (Vejnorm) og bliver dermed et forbillede ikke alene for andre norske byer men også internationalt. Samtidigt får landskabsarkitekter en mere førende rolle end de hidtidig har haft, skriver norske Cowi og Oslo By i en pressemeddelelse.

           – Lige siden privatbilen blev almindelig i 50’erne i Norge har vi opretholdt traditionen med at prioritere bilen. I den nye gadenormal vender vi det traditionelle trafikhierarki på hovedet. Hvor biler tidligere havde 1. prioritet, siger den nye norm, at gående, cyklende og  blågrønne arealer skal have førsteprioritet, fortæller Cowi Norges udviklingschef Kathrine Strøm og tilføjer. ”Det har mange sagt før, men Vejnormen er den første offentlige vejledning som faktisk sætter handling bag ordene. Og giver en bedre livskvalitet for de gående.
Bemærkningen faldt i forbindelse med, at Bymiljøetaten i Oslo og Cowi Norge medio september vandt årets norske Landskabsarkitektur-pris for netop udformningen af Oslo kommunes nye Vejnorm, der er sket i samarbejde med bl.a. også biologer og på 210 sider.
En revolution. Juryen betegner den nye Vejnorm for en revolution.
–  Landskabsarkitekternes rammer har i årtier været defineret af andre faggruppe og andre prioritering.  Nu står vi midt i det grønne skifte og både i tanke på vegetation og i mere overført betydning er landskabsarkitektens grønne værdier aktualiseret. Oslos nye Vejnorm er en revolution. Det er den første førende vejledning for byrum og gader, som viser et tydeligt brud med en 70 år gammel tradition om at prioritere biler. Dette åbner for at alle andre gør det samme. Oslo kommune går foran Statens Vejvæsen og alle andre kommuner hænger fortsat i bilbaseret regler.
Efter dansk model. Vejnormen er en vejledning for byplanlæggere, som stiller minimumskrav til fortovets bredde og cykelstier. Afstand mellem fodgængere og trafik, plads til erhverv, varelevering og udeservering, fordeling af forskellige funktioner i forskellige gader og infrastruktur under jorden.
Dette indebærer at Oslo på sigt får cykelstier efter en tilnærmet dansk model, med ophøjede cykelfelter og definerede zoner for cyklister i kryds. Dette vil også el-løbehjul få glæde af, der ikke længere skal zig-zagge mellem fodgængere og cyklister på fortovet.

NordBau-messen markant færre udstillere og besøgstallet halveret

I Danmark forsvandt de sidste Corona-restriktioner i sidste uge, og danskerne kan færdes overalt uden ansigtsmasker. Men blot ved at krydse grænsen til Tyskland, så er der restriktioner, der kan ses og mærkes. I Neumünster er incidenstallet atter stigende og det næsthøjeste i regionen.
           Det overraskede Byggeeksports redaktør. For både på restauranter og hoteller er der maskepligt. Men endnu mere synligt var det, at den traditionsrige, årlige nordtyske NordBau-messe i Neumünster, der var den første tyske byggemesse efter, at Covid19-restriktionerne var lettet, skulle de besøgende både vise Corona-pas og bære ansigtsmaske. Men ikke udstillerne.

Spændingen  forud for åbningen i sidste uge var stor med hensyn til antal udstillere og besøgende. Ingen tvivl om at messearrangøren havde kæmpet hårdt for at atter kunne præsentere de normalt over 60-000 besøgende for sædvanligvis en fuldt udsolgt messe med over 800 udstillere. Men var det med Landesregeringens, Schleswig-Holsteins, grønne lys for gennemførelsen nok?
Og med den store officielle opbakning på åbningsdagen med deltagelse af bl.a. Ministerpræsidenten og Bausenatet i Hamburg og brancheorganisationer. Og fra dansk side besøg af ambassadør Susanne Hyldelund, Berlin, og fra Generalkonsulatet i Hamburg Jan Larsen.

Markante fald. På forhånd havde en række store internationale firmaer sidste år meldt ud, at de først ville deltage på messer i 2022. Det gjaldt bl.a. Velux, DS Stålprofil, Wienerberger, Contiga Betonelement og H+H Betonelement. Det viste sig, at mange andre heller ikke udstillede.
Messen sluttede i går og beretter om en tredjedel færre udstillerne, fra godt 800 til 550! Også besøgstallet blev hårdt ramt med mere end en halvering over 60.000 til 26.000 besøgende.
Freigelände komplett ausgebucht, meldte messen medio juni. Men just ikke det syn, der møder de besøgende på førstedagen. Allerede ved indgangen til messeområdet store tomme arealer og nemt at finde P-pladser. De tomme områder fortsatte i hallerne, hvor et par stykker var helt lukket og de øvrige haller tyndt besat. Flere domineret af store branchefællesstande bl.a. teglstensproducenterne, der ellers plejer at fylde en hal. Men også dør– og vinduesproducenter.

Positivlisten dansk fællesstand
Overraskende positivt at berette fra den traditionsrige, langt over 30 år, danske fællesstand ”Treffpunkt Dänemark: Intelligent Bauen – Praktisch – Effektiv”, organiseret af messens danske agent Jan Hesselberg.  Antallet på 16 virksomheder var færre end det plejer. Til gengæld flere danske firmaers første skridt ind på det tyske marked med ikke færre end seks virksomheder.
           Antallet af firmaer der deltager hver gang (markeret med *) var lavere. En fast udstiller er IBF Ikast, hvor eksportchef Knud Poulsen forklarede til Byggeeksport, at det er vigtigt at deltage hver gang, for det lægger tyskerne mærke til.

Amovido – building houses of tomorow, med en revolutionerende, patenteret teknologi til selvbærende sandwichelementer, fik en dårlig start på NordBau med en ubemandet stand på grund af Corona-karantæne.