VVS’21 færre udstillere og besøgende

Som andre messer var også VVS’21 udsat på grund af Covid19 men blot fra foråret til oktober. Alt udsolgt, meddelte arrangøren forud for messen. Og det var også sådant set rigtig nok, konstaterede Byggeeksport, der besøgte messen i Odense. Men en hal var lukket og tre udstillerhaller var ikke full-size. Det betød også et fald fra rekordhøje over 200 udstillere i 2019 til godt 160 udstillere. Til gengæld et noget mere beskedent fald i antallet af besøgende fra 9.500 til 8.500.
Og som Byggeeksport konstaterede også på den nordtyske måned NordBau i september havde flere af de store internationale koncerner meldt fra bl.a. Grundfos.
Nu bliver det spændende at opleve om samme trend i antal udstillere og besøgende også gælder den norske byggemesse Bygg Reis Deg i næste uge, hvorfra Byggeeksport rapporterer.


Kinesiske regering støtter arkitektturoprøret

Bevægelsen Arkitekturoprøret er velkendt i de nordiske lande, som årligt kårer de grimmeste bygninger. Men nu har arkitekturoprøret også bredt sig til Kina. Eller rettere de første spæde skridt blev taget allerede i 2014 af præsident Xi Jinping. Han sagde, at n

u skulle det være slut med ”mærkelig arkitektur”, som en reaktion på de excentriske byggerier. Og sidste år hvor regeringen besluttede, at der ikke må bygges højere end 500 meter.
           Nu skriver bl.a. det britiske medie Guardian, at det kinesiske arkitekturmedie Archy.com de sidste 11 år har afholdt en afstemning om at ”kåre” landets 10 grimmeste bygninger”. 
Foreløbigt er 87 bizarre bygninger nomineret blandt andet en violin-formet kirke. Men også et af hollandske Rem Koolhaas, der ligner et par ”hot pans”. En jury bedømmer ni kriterier bl.a. om det er en kopi. Afstemningen slutter i december.

Cowi Norge bag ny revolutionerende Vejnorm for Oslo By

Oslo By vender trafikhierarkiet om. De sidste 70 år er biler traditionelt prioriteret før fodgængere og cyklister. Men i Oslo vil byen nu vende dette

på hovedet med en ny ”Gatenormal” (Vejnorm) og bliver dermed et forbillede ikke alene for andre norske byer men også internationalt. Samtidigt får landskabsarkitekter en mere førende rolle end de hidtidig har haft, skriver norske Cowi og Oslo By i en pressemeddelelse.

           – Lige siden privatbilen blev almindelig i 50’erne i Norge har vi opretholdt traditionen med at prioritere bilen. I den nye gadenormal vender vi det traditionelle trafikhierarki på hovedet. Hvor biler tidligere havde 1. prioritet, siger den nye norm, at gående, cyklende og  blågrønne arealer skal have førsteprioritet, fortæller Cowi Norges udviklingschef Kathrine Strøm og tilføjer. ”Det har mange sagt før, men Vejnormen er den første offentlige vejledning som faktisk sætter handling bag ordene. Og giver en bedre livskvalitet for de gående.
Bemærkningen faldt i forbindelse med, at Bymiljøetaten i Oslo og Cowi Norge medio september vandt årets norske Landskabsarkitektur-pris for netop udformningen af Oslo kommunes nye Vejnorm, der er sket i samarbejde med bl.a. også biologer og på 210 sider.
En revolution. Juryen betegner den nye Vejnorm for en revolution.
–  Landskabsarkitekternes rammer har i årtier været defineret af andre faggruppe og andre prioritering.  Nu står vi midt i det grønne skifte og både i tanke på vegetation og i mere overført betydning er landskabsarkitektens grønne værdier aktualiseret. Oslos nye Vejnorm er en revolution. Det er den første førende vejledning for byrum og gader, som viser et tydeligt brud med en 70 år gammel tradition om at prioritere biler. Dette åbner for at alle andre gør det samme. Oslo kommune går foran Statens Vejvæsen og alle andre kommuner hænger fortsat i bilbaseret regler.
Efter dansk model. Vejnormen er en vejledning for byplanlæggere, som stiller minimumskrav til fortovets bredde og cykelstier. Afstand mellem fodgængere og trafik, plads til erhverv, varelevering og udeservering, fordeling af forskellige funktioner i forskellige gader og infrastruktur under jorden.
Dette indebærer at Oslo på sigt får cykelstier efter en tilnærmet dansk model, med ophøjede cykelfelter og definerede zoner for cyklister i kryds. Dette vil også el-løbehjul få glæde af, der ikke længere skal zig-zagge mellem fodgængere og cyklister på fortovet.

NordBau-messen markant færre udstillere og besøgstallet halveret

I Danmark forsvandt de sidste Corona-restriktioner i sidste uge, og danskerne kan færdes overalt uden ansigtsmasker. Men blot ved at krydse grænsen til Tyskland, så er der restriktioner, der kan ses og mærkes. I Neumünster er incidenstallet atter stigende og det næsthøjeste i regionen.
           Det overraskede Byggeeksports redaktør. For både på restauranter og hoteller er der maskepligt. Men endnu mere synligt var det, at den traditionsrige, årlige nordtyske NordBau-messe i Neumünster, der var den første tyske byggemesse efter, at Covid19-restriktionerne var lettet, skulle de besøgende både vise Corona-pas og bære ansigtsmaske. Men ikke udstillerne.

Spændingen  forud for åbningen i sidste uge var stor med hensyn til antal udstillere og besøgende. Ingen tvivl om at messearrangøren havde kæmpet hårdt for at atter kunne præsentere de normalt over 60-000 besøgende for sædvanligvis en fuldt udsolgt messe med over 800 udstillere. Men var det med Landesregeringens, Schleswig-Holsteins, grønne lys for gennemførelsen nok?
Og med den store officielle opbakning på åbningsdagen med deltagelse af bl.a. Ministerpræsidenten og Bausenatet i Hamburg og brancheorganisationer. Og fra dansk side besøg af ambassadør Susanne Hyldelund, Berlin, og fra Generalkonsulatet i Hamburg Jan Larsen.

Markante fald. På forhånd havde en række store internationale firmaer sidste år meldt ud, at de først ville deltage på messer i 2022. Det gjaldt bl.a. Velux, DS Stålprofil, Wienerberger, Contiga Betonelement og H+H Betonelement. Det viste sig, at mange andre heller ikke udstillede.
Messen sluttede i går og beretter om en tredjedel færre udstillerne, fra godt 800 til 550! Også besøgstallet blev hårdt ramt med mere end en halvering over 60.000 til 26.000 besøgende.
Freigelände komplett ausgebucht, meldte messen medio juni. Men just ikke det syn, der møder de besøgende på førstedagen. Allerede ved indgangen til messeområdet store tomme arealer og nemt at finde P-pladser. De tomme områder fortsatte i hallerne, hvor et par stykker var helt lukket og de øvrige haller tyndt besat. Flere domineret af store branchefællesstande bl.a. teglstensproducenterne, der ellers plejer at fylde en hal. Men også dør– og vinduesproducenter.

Positivlisten dansk fællesstand
Overraskende positivt at berette fra den traditionsrige, langt over 30 år, danske fællesstand ”Treffpunkt Dänemark: Intelligent Bauen – Praktisch – Effektiv”, organiseret af messens danske agent Jan Hesselberg.  Antallet på 16 virksomheder var færre end det plejer. Til gengæld flere danske firmaers første skridt ind på det tyske marked med ikke færre end seks virksomheder.
           Antallet af firmaer der deltager hver gang (markeret med *) var lavere. En fast udstiller er IBF Ikast, hvor eksportchef Knud Poulsen forklarede til Byggeeksport, at det er vigtigt at deltage hver gang, for det lægger tyskerne mærke til.

Amovido – building houses of tomorow, med en revolutionerende, patenteret teknologi til selvbærende sandwichelementer, fik en dårlig start på NordBau med en ubemandet stand på grund af Corona-karantæne.

Byfortætning: Højhuse til svinehoteller og fiskefarme

Svinehoteller og fiskefarme op til 13 etager og højere er på vej ind i storbyerne, berettede internationale medier om i sidste måned. Det skete i forbindelse med, at der i det sydlige Kina i en 13 etagers bygning, såkaldt ”hog hotel”, var 10.000 svin under streng veterinær kontrol for at undgå smitte med afrikansk svineinfluenza og andre virus efter fund af smitte.
           Den 13 etagers bygning betegnes som et luksuriøst svinehotel og verdens højeste af sin slags bygget af Guangxi Yangxiang Co. Flere andre svinehoteller på 4-5 etager er nyligt opført af New Hope Group i Beijings Pinggu-distrikt.


Dermed får byfortætning en ny betydning og udfordring, når europæiske politikere skal tage stilling til byggeri af højhuse til svinehoteller og fiskefarme. I forvejen findes Vertical Farming, grøntsagsdyrkning, bl.a. i de nordiske byer med nogle af Europas største.  Men svinehoteller og fiskefarme bliver meget højere og vil udfordre politikere på deres fysiske størrelse og miljømæssigt.
Den højeste fiskefarm er på 8 etager og er under opførelse i Singapore for Apollo Aquaculture Group. Covid19 har forsinket byggeriet, så det først står færdigbygget i 2023 og kan da producere 2.700 tons fisk årligt.
Singapores regering har bevilget godt et par 100 mio. kroner støtte til syv vertikale landbrugsprojekter. (Ill. fra venstre 13-etagers svinehotel i Yangxiang og 8-etagers fiskefarm i Singapore)

To forskere imødegår myterne om klimaet

Regeringer, politikere, medier og selvudnævnte klimaforskere med FNs klimapanel, IPPC, i spidsen er enige om, at klimaforandringerne er den menneskabte CO2-udledning. Men nyligt er der udkommet et par bøger af en US-forsker Steven Koonin og danske professor Johannes Krüger, der vover at gå imod ”hysteriet”.
           Stop klimahysteriet. Der er ikke forskningsmæssigt belæg for det, siger en USAs mest fremtrædende forskere, Steven Koonin i et interview til Weekendavisen i forrige uge. Det skete i forbindelse med hans udgivelse af bogen ”Unsettled – What climate science tells udm what it doesn´t and why it matters” –  netop før FN’s klimapanel i næste måned offentliggør deres sjette vurdering af klimaudviklingen siden 1990.

Herhjemme er den danske professor Johannes Krüger også kritisk overfor denne konsensus og  for fire år siden skrev bogen ”Klimamyten – Et opgør med tidens panik”. Heri kortlægger han de mange fejlagtige antagelser om klimaet. Den fik han mange kritiske hug for og blandet af en klimaforsker, Sebastian Merrild, der sidder i FN’s klimapanel, der mente, at medierne ikke skulle viderebringe sådanne holdninger. 
Udfordrer atter. Men nu har Johannes Krüger atter vovet pelsen, og har skrevet en ny bog, der følger op på den første med titlen ”32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på”

I søndagens udgave af Jyllands-Posten anmeldes bogen af forfatter og blogger Mikael Jalving under overskriften ”Her afsløres 32 klimamyter, mens medier, politikere og organisationer vender blikket bort”. Ingen, der er noget ved musikken, skal nyde noget af at udfordre den gravkammeragtige konsensus om Jordens snarlige undergang.
Selv om de fleste kulturer har en forkærlighed for konsensus, har enigheden på klimaområdet vist sig at have uheldige konsekvenser. En af dem er det politiske narrespil, hvormed ”politikerne opstiller alle mulige mål og ignorerer de tekniske og økonomiske realiteter”. Hvorvidt alle de benævnte myter om den globale opvarmning, dens konsekvenser og FN’s klimapanel, vitterlig er myter, lader til at stå i kø i Krügers saglige fremstilling, skriver Michael Jalving.

Eksportrådet opfordrer danske firmaer til ikke at arbejde i Qatar

Ekstra Bladet har i samarbejde med mediet Danwatch over de seneste uger bragt artikler og rapporter om de horrible forhold og krænkelser af menneskerettigheder i Qatar i forbindelse med milliardbyggeriet af nye fodboldstadions til VM 2022.  Forhold som også Amnesty International har dokumenteret.
           Ekstrabladet har afdækket, at til trods herfor har flere store danske virksomheder og rådgivere deltaget: FLSmidth, Danfoss, Cowi og Rambøll. I sidste uge skrev Ekstra Bladet, at hidtil har også Udenrigsministeriet talt for, at der var muligheder for danske selskaber for at tage del i byggeboomet i ørkenstaten, men nu trækker ministeriets eksportråd i land.
– Vi opfordrer i dag ikke danske virksomheder til aktivt at deltage i byggeboomet i Qatar. De dårlige forhold for migrantarbejdere i Qatar er meget bekymrende, som Udenrigsministeren også gjorde rede for på et åbent samråd i Folketinget, skriver Steen Hommel, direktør for Eksportrådet, i en mail til Ekstra Bladet og Danwatch.

Euroconstruct-prognose er blevet mere optimistisk siden november

Som sædvanlig præsenteres i Byggeeksport Mandag Morgen News et lille uddrag af prognoserne 2021-2023 fra den kommende Euroconstruct-rapport, 91. Euroconstruct Report, Summer 2021, fra Euroconstruct 91. halvårlige konference i fredags, hvor 19 europæiske lande førende institutter var samlet. Og som sædvanligt skrevet af seniorforsker Anders Bjerre, Institut for Fremtidsforskning, der er Danmarks medlem i Euroconstruct. Selve rapporten udkommer først onsdag den 19. juni, men Anders Bjerre løfter sløret fra nogle af tallene allerede i dag og skriver:

I forhold til den tidligere vurdering (se Byggeeksport Mandag Morgen 30 nov. 2020) er Euroconstruct på linje med mange andre økonomiske eksperter blevet væsentligt mere positiv. Noget af forklaringen er selvfølgelig den succesfulde udrulning af vacciner i 2021; der kan være nogle ’fluer i suppen’, men situationen er langt bedre end man realistisk turde vente i november. Og den økonomiske politik har været gunstigere også på EU-niveau. Det ser ud til at blive en V-formet recession, det vil sige et hurtigt dyk i økonomien og så hastigt op igen.
Læs hele artiklen i Byggeeksport Mandag Morgens seneste udgave den 14. juni.

Designet fremtidens mindre britiske jernbanestationer

Der kan gøres meget mere for at bygge og udvikle UK’s stationsbygninger end infrastruktur og teknik. I 2019 nedsatte UK’s statslige ejer–, drifts– og udviklingsselskab Network Railway det første ekspertpanel og opstillede en række nye designprincipper for at sikre mere værdi og resultater på lang sigt, oplyser Network Railway.

I sidste uge udpegede Network Rail og den britiske arkitektorganisation RIBA blandt over 200 forslag fra 34 lande vinderforslaget til UK’s fremtidige mindre jernbanestationer.
Vinder blev skotske 7N Architects foran fire andre finaledeltagere, Atkins med PRD Ltd. Miguel Angel Carrasco, Pascall+Watson og brasilianske Arquitecture.
RIBA’s President Allan Jones kommenterer forslaget, der er med et stort tårnur og solceller på taget.
– This is a highly innovative, compelling and forward-thinking solution that will have a hugely positive impact on future station design. Congratulations to 7N Architects – I’m excited to see the scheme develop.