Kontroversiel klimadebat om oversvømmelser

Masser af regn og oversvømmelser, nærmest syndfloder i efteråret både i Danmark og andre steder i Europa understøtter klimaforandringerne. Og som vi kan vente os mere af de kommende år, lyder det senest fra FN’s klimapanel (IPCC). Godt understøttet af ikke mindst medierne, der nærmest dagligt bringer syndflodshistorier og bidrager til en nærmest lemmingeagtig konsensus, at dette skyldes klimaforandringer.
Men det er ikke alle enige i, og dem der er uenige bliver nærmest black-listet eller slet ikke inddraget i debatten. Således det australske forskningsmedie The Conversation, skriver netmediet Ingeniøren. Conservations redaktør Mischa Kettchel skriver, at klimaskeptikere er farlige og bidrager kun med at sprede misinformation. Redaktøren opfordrer endda læserne til at anmelde dem, så moderatorerne kan fjerne deres profiler.
Den historie kommenterede over 800 i Ingeniøren. De kan alle læses på Ingeniørens site. En af kommentatorerne der er uenig med IPCC’s prognoser er ingeniør Svend Ferdinansen. Han bemærker, det er pudsigt, at det altid er skeptikerne, der mangler indsigt og forståelse. Vi er hverken videnskabsfornægtere eller onde kapitalister med kortsigtede mål, men prøver at påpege huller og mangler i den gældende konsensusteori. Den lille del af Jorden (mindre end 1 pct.) der til ethvert tidspunkt oplever voldsomt vejr tilskrives klimaforandring, men de mere en 99 pct., der har helt almindeligt vejr det skyldes åbenbart ikke klimaforandring. Hvor blev konsensus af?
Overdrevet. En af de danske klimaforskere der er uenig med IPPC’s prognoser omkring bl.a. vandstandsstigninger er fhv. statsgeolog og direktør for Forskningsstyrelsen Jens Morten Hansen, der til Byggeeksport skriver, at han har svært ved at få sine synspunkter i medierne. Dog i en kronik i dagbladet Jyllands Posten under overskriften ”Historien om syndfloden er stærkt overdrevet” kritiserer han IPCC for dets prognoser om vandstandsstigninger baseret på satellitmålingers gigantiske måleproblem, som det er at måle højden på af oprørte have med millimeters nøjagtighed. Selv bor han på Læsø og konstaterer her, at øen hvert år er vokser med flere hektarer, hvilket står i modsætning til et oversvømmelseskort over landets kyststrækninger fra det officielle site Klimatilpasning, der viser er oversvømmet med flere meter vand?

IPCC fravælger de mere end 2.000 århundredlange måleserier af vandstandsdata fra havne over hele kloden fra verdens førende institut for vandstandsstigninger britiske PMSL og erstatter de seneste 25 år målinger med langt mere usikre satellitmålinger af oceanernes vandstand.
Havnemålingerne viser tre ting: Havene langs kysterne stiger kun 1,0-1,5 mm om året, havstigningen har gennemsnitligt svinget i dette interval, siden havnemålingerne begyndte for mere end 200 år siden, samt at der ikke er nogen målbar acceleration i nutiden.