Eksportfremstød på norske Bygg Reis Deg-messen

Det norske byggemøde” kalder Bygg Reis Deg-messen sig, der afholdes hvert andet år i Lillestrøm. Fuldt booket i 2017 med over 550 udstillere heraf var de 40 danske og næsten halvdelen nye udstillere.             I år medio oktober organiserer den danske ambassade i samarbejde med Center for Underleverandører (CfU) den traditionsrige danske fællesstand for 26. gang. Og atter med støtte fra Eksportrådet.
           Den danske fællesstand er på 200 m2 med plads til 17 virksomheder, oplyser Knud Hareskov, CfU, til Byggeeksport.
Markeds-kundeanalyser
Den danske ambassade tilbyder i tillæg til den fælles markedsføring individuelle rådgivningsopgaver som for eksempel markedsanalyser eller kundeundersøgelser forud for messen.
Nærmere info om deltagelse på fællesstanden fås ved henvendelse til:
Knud Hareskov, CfU, mob. 2025 3277, mail. knud.hareskov@cfu.as
Danske Ambassade. Henrik Visby, Tlf. +47 4152 9038, mail. henvis@um.dk