C.F. Møller vinder i Hamburg

Byggeriet er kendetegnet ved høj grad af fleksibilitet, hvilket øger mulighederne for fremtidig tilpasning og lang levetid. Projektet er udpeget som vinderforslaget i en international arkitektkonkurrence arrangeret af MSH, Hamborgs ministerium for urban udvikling, Patrizia og HafenCity.
Ledetråden for universitetet Medical School Hamburg er ”design til demontering”. Bygningselementerne, som består af et enkelt betonskelet, med udkragende balkoner i en gitterstruktur og simple facadeelementer i træ og glas, karakteriser bygningen visuelt. Samtidig kan bygningselementerne let skilles fra hinanden, omdannes eller udskiftes.
De øverste etager af bygningen består af kontorer og de nederste etager huser privatuniversitet, Medical School Hamburg. Universitetsetagerne er forbundet af et indre trappeanlæg og kulminerer i en terrasse mod Elben, designet til udendørs undervisning. Trappeanlægget er en stor trækonstruktion afkoblet fra den bærende betonstruktur så det let kan demonteres, og bygningen kan anvendes til andre formål.
Trappeanlægget indeholder funktioner som auditorium, og plateauer til mødesteder og uformelle arbejdsområder. Trækonstruktionen starter i stueetagen, som fungerer som et samlende og offentligt tilgængeligt rum, hvor der også er café, bibliotek og fleksible butiks- og udstillingsarealer, alt sammen med panoramaudsigt over Elben.

Det nye byområde Hafencity ved Elben i Hamborg sætter nye standarder i og uden for Europa med en ambitiøs byudvikling, der imødekommer både lokale behov og globale krav. På et areal på 157 ha er en levende by med maritim atmosfære ved at tage form. Området kombinerer arbejdspladser og boliger, uddannelse, kultur og fritid, turisme og detailhandel på en måde, der er anderledes end traditionelle bykerner domineret af kontorer og butikker. Målet er at sætte internationale standarder for konceptuel og arkitektonisk kvalitet. C.F. Møller Architects bidrager til dette med vinderforslaget til en bæredygtig bygning med det medicinske universitet Medical School Hamburg (MSH) og kontorer i samme byggeri, forklarer CFM og projektet. I øvrigt deres første i Hamburg.