FN-rapport: Tvivlsomt om 2030-mål nås uden dramatiske midler

Dommedagstonerne har lydt i valgkampen til EU, hvis ikke der sker drastiske ændringer inden 2030. Men klangen har fået ekstra styrke fra en ny FN-rapport, UN’s Global Sustainable Report 2019, hvor internationale forskere advarer om, at verden halter så langt bagefter, at det er tvivlsomt om det overhovedet er muligt at indfri målene i 2030, kommenterer nyhedsbrevet Mandag Morgen.

Forskerne dokumenterer, at vi ved at tabe verdensmålene og foreslår en hurtig, barsk og effektiv genopretningsplan. Og det er en hestekur med bl.a. afviklingen af miljøskadelige virksomheder for billioner af dollars. De forudser et frontalt opgør med en af verdens stærkeste industrimagter, nemlig de lande og koncerner, der lever af fossile brændstoffer. De omfatter 10 af verdens 30 mægtigste økonomier – lande som virksomheder – og modtager årligt direkte og indirekte subsidier for 5.000 milliarder dollars, mens vedvarende energi må nøjes med 140 milliarder dollars.
Men hvis klimaet skal reddes, og temperaturen ikke skal løbe løbsk, må industrierne afvikles over de næste 30 år, og det efterlader verdenssamfundet med, hvad der betegnes som stranded assets eller urentable virksomheder for et beløb svarende til 10.000 milliarder dollars.
Ifølge rapporten bliver det først og fremmest en politisk opgave at starte afviklingen af den fossile industri gennem højere priser på CO2, tætte reguleringer, nye skatter og afgifter, stærkere kapitalkrav m.m. Den fossile industri skal med andre ord kvæles systematisk – antagelig i et tæt samspil med den finansielle sektor og de investorer, der også er tæt bundet op i den fossile industri og derfor har en stor egeninteresse i en hurtig omstilling.