Spekulanter bremser boligbyggeriet i Berlin-Brandenburg

Der mangler tusindvis af boliger– også i Berlin-Brandenburg, der er med til at drive leje– og købspriserne i vejret. Nu viser en analyse fra Bulwiengesa for BFW Landesverband Berlin/Brandenburg, at selvom der gives byggetilladelse bliver grunden ikke bebygget. I hver 5. tilladelse bliver grunden videresolgt.
Der er nemlig penge i at vente, mange penge, idet grundpriserne er 7-doblet siden 2012,  viser Bulwiengesa undersøgelse, og peger på, at hovedparten af dette dilemma skyldes spekulanter.
Bulwiengesa har kigget på antallet af udstedte byggetilladelser og opførte boliger. Trods et stigende antal byggetilladelser de sidste 10 år steg antallet af opførte boliger kun med 54 pct. Siden 2008 er der opbygget en buffer med byggetilladelser til 48.000 boliger.

Videre peger undersøgelsen på at også myndighedsbehandlingen for byggetilladelser også er et problem med lange behandlingstider. I 2017 i gennemsnit 12 måneder.
Bulwiengesa mener, at det årligt frem til 2030 er nødvendigt at bygge mindst 19.000 nye boliger for at dække også det stadigt stigende antal nye indbyggere