Udenlandske rådgivere i Danmark

Nyhedsbrevet Byggeeksport Mandag Morgen News har lavet den første oversigt om udenlandske datterselskaber etableret i Danmark med 15 selskaber med assist fra Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. – Oversigten med en tabel med resultatet, antal ansatte og resultat pr. ansat er bragt i seneste udgave af Byggeeksport den 3. juli. Hvis du er interesseret i denne kontakt da Byggeeksport.

Det er især svenske og norske rådgivere, der har etableret kontor og selskaber, men også de store internationalt kendte som Atkins, Arup, Buro Happold og Drees & Sommer. Det er dog ikke alle, der klarer sig lige godt, viser den første samlede oversigt med 15 udenlandske rådgivere, der er etableret med eget selskab og kontor i Danmark. Oversigten er lavet af Byggeeksport med assist fra organisationerne Danske Arkitekter og Foreningen af Rådgivende Ingeniører og baseret på oplysninger fra selskabernes seneste tre års regnskaber 2014 til 2016.

Et par af rådgiverne er etableret med to selskaber og kontorer og begge er svenske – Sweco og ÅF. Sweco’s to omfatter Sweco Danmark, det gamle Grontmiej, og Sweco Architects, hvis historie nok strækker sig længst tilbage. ÅF med Infrastructure (red. tidl. Hansen & Henneberg) og ÅF A/S.
Primært opkøb
Etableringerne er sket primært via opkøb af danske rådgivere og flere har bebudet yderligere opkøb. Seneste opkøb i 2016 var Link Arkitekturs i december af Aarhus Arkitekterne. Rådgivere etableret uden opkøb er Arup, Atkins, Buro Happold og Drees Sommer.
Sweco og Atkins størst
Byggeeksport har ikke medtaget hverken omsætning eller driftsresultat, men udelukkende fokuseret på bundlinjen, resultatet efter skat og gennemsnitligt antal ansatte.
Det er bundlinjen der tæller. Det fremgår da også klart ikke mindst for de selskaber med minusresultater, hvor disse i deres regnskaber nærmest ingen grænser har for ”(bort)forklaringer”.
Oversigten viser sikkert overraskende for de fleste, at der er rådgivere der kæmper for deres eksistens på det danske marked og kun holdes i ”live” af det udenlandske moderselskabs økonomiske tilsagn om fortsat drift. Det gælder Drees Sommer, SteensenVarming, Tyréns og White. Link Arkitektur vil givetvis gå i plus i 2017 som følge af opkøbet af Århus Arkitekterne.
Jo flere ansatte giver som bekendt ikke nødvendigvis det bedste resultat pr. ansat.
Samlet beskæftiger de 15 selskaber 1.840 ansatte med Sweco og Atkins, som de klart største både i antal ansatte og resultat. Men det ser noget anderledes ud, hvis man ser på resultatet mål pr. ansat, hvor Norconsult klarer sig bedst set over de tre år.