Sverige: Boligbyggeriet falder svagt i 2018

Nu gik det ellers lige så godt med det svenske boligbyggeboom. Seneste tal i sidste måned viste en kraftig stigning i nybyggeret af boliger på 34 pct. til 63.100 i 2016. Men nu fremgår det af byggeindustriens brancheorganisation Sveriges Byggindustrier netop udkomne konjunkturudsigt 2016-2018, at boligbyggeriet falder i 2018 – dog kun svagt med en procent, bemærkes det og tilføjer.

– Boligbyggeriet fortsætter med at stige i år, men vender i 2018. Det indebærer dog ingen dramatik, og med en prognose på 60.000 påbegyndte boliger næste år betyder det, at boligbyggeriet er på et højt niveau i hele prognoserperioden, siger Johan Deremar, nationaløkonom Sveriges Byggindustrier.

Svensk økonomi er inde i en højkonjunktur, men væksten dæmpes af en svagere indenlandsk efterspørgsel i 2017-2018. Stigende lokal– og anlægsinvesteringer giver derimod positive bidrag og dermed fortsætter højkonjunkturen for byggeindustrien.
I alle län øges byggeinvesteringerne i prognoseperioden. Den kraftigste opgang findes i Kronobergs, Södermanlands og Stockholm län.

For at opretholde det høje niveau for boligbyggeriet i fremtiden er en fortsat udbygning af infrastrukturen en meget vigtig brik i puslebilledet. Det er derfor positivt at regeringen har givet Trafikverket opgaven med at tage ekstra hensyn til mulighederne for boligproduktion, når de laver deres infrastrukturplaner, bemærker Johan Deremar.