Ingeniør– og arkitektbranchen vokser i Norden – mangler arbejdskraft

Den svenske rådgiverorganisation Svensk Teknik og Design (STD) udgiver årligt ultimo december brancheoversigten over bl.a. Nordens 100 største ingeniør– og arkitektfirmaer. For Sverige viser denne generel vækst og indtjening for alle rådgivere, og at de store er blevet endnu større. Men selvom der er tegn på at boligmarkedet begynder at afmattes så bedømmes lønsomheden også fortsat at blive god i 2018.
– Efterspørgslen på ingeniør– og arkitekter er større end nogensinde. Samtidigt er manglen på kompetencer alarmerende. Vi ser, at firmaerne må sige nej tak til opgaver netop på grund af mangel på kompetencer, siger STD’s Magnus Höij. Samtidigt bemærker han, at antallet af udenlandske rådgivere er mere end 4-doblet på 10 år fra 9 rådgivere i 2007 til 41 i 2017. Målt i omsætning og antal ansatte har de udenlandsk ejet selskaber doblet på 10 år.
Nordens største
Særligt interessant for de nordiske arkitekter er listen over Nordens 100 største arkitektfirmaer. Byggeeksport har her medtaget de 25 største. Generelt er der ikke sket de store ændringer i rankingen blandt de 10 største. Men på 11. pladsen er  Tyréns rykket ti pladser frem og har overtaget Snöhettas placering. Men den største ændring er danske Gottlieb Paludan Arkitekter tilsyneladende er rykket direkte ind som nr. 24 efter rekordstor omsætning og resultat i 2016. Et blik i Sector Review 2016, 2015 0g 2014 viser, at GPA slet ikke er blandt de 100 største. Men måske en fejl for i 2013 rangerer de som nr. 33!  – Se listen og læse mere i Byggeeksport Mandag Morgen News. Årets første udgave!