Brexit: Dansk Byggeri ingen straffeaktion mod briterne

Briternes historiske valg og klare flertal for at forlade EU har ført til de første kommentarer fra den danske byggebranche.
Således siger adm. dir. Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, at for Dansk Byggeri er det vigtigt, at vi får en aftale med Storbritannien, som er så tæt på Det indre Marked som muligt, og hvor vi undgår toldmure og andre barrierer, som kan skade dansk eksport. Og så må vi undgå, at de kommende forhandlinger blive en straffeaktion mod briterne, slutter Lars Storr-Hansen.