Petersen Tegl med på Campus Ås i Norge

I 2010 vandt Henning Larsen Architects sammen med Multiconsult opgaven med at samlokalisere Norges Veterinærhøjskole og Veterinærinstituttet i Oslo med Universitetet for miljø– og biovidenskab på Ås. Samlokaliseringen på Ås omhandler nybyggeri af 50.000 etagemeter til Veterinærinstituttet og 17.000 etagemeter til Norges Veterinærhøjskole.
I sidste uge meddelte Statsbygg at de har indgået en aftale på 325 mio. norske kroner med AF Gruppen AS om byggeentreprisen. Endvidere at de havde indgået en kontrakt med Mur Direkte AS på 48 mio.norske kroner til facadesten.Det omhandler levering af 17.000 m2 Cover facadesten samt en del tilpasningssten. Teglstenene er håndbankede og fra Petersen Tegl. – Læs mere i Byggeeksport på mandag.