Energieffektive huse bruger mere varme end beregnet

Der er fokus på at bygge energieffektive huse ikke blot i Danmark men også internationalt, der både giver energibesparelser og bedre komfort. Men der er en markant forskel mellem det beregnede og det målte varmeforbrug i énfamiliehuse. Det viser en nylig analyse baseret på 230.000 huse med energimærke og 135.443 huse med forbrugsoplysninger, udarbejdet af prof. Kirsten Gram-Hanssen og Phd-stipendiat Anders Rhiger Hansen fra Statens Byggeforskningsinstitut. – Læs mere i Byggeeksport Mandag Morgen News på mandag