Milliontab i Tyrens bag ny adm. direktør

Tyréns overtagelse af ingeniørfirmaet HaCaFrø har ikke just været nogen solstrålehistorie siden overtagelsen januar 2014. Overtagelsen sket med et millionminus før skat, og det er fortsat med endnu to års millionminus. Det har kostet den tidligere ejer og adm. direktør René Almind posten, men fortsætter som afdelingschef for el og automatik.
Ny adm. direktør siden 1. januar er Lasse Toft. Han kommer fra en stilling som områdechef for byggeri og anlæg hos ingeniørfirmaet Balslev.
Baggrunden for ændringen kan læses i det netop offentliggjorte regnskab 2015 for Tyréns A/S. Resultatet før skat for andet år i træk et millionminus 1,4 mio. mod minus 2,0 mio. kroner i 2014. Resultatet forklares dels med et par projekter har været meget økonomisk belastende. Videre fremgår det af ledelsens beretning, at der er konstateret en væsentlig fejl i indregning og værdiansættelse af et enkelt projekt, som ledelsen vurderer burde være indregnet i regnskabet 2014.
Som følge af fejlens karakter er denne indregnet som en fundamental fejl direkte på egenkapitalen og påvirker denne negativt med 1,061 mio. kroner.
For det kommende år forventes en stigende ordreindgang og et forbedret bedre og positivt resultat.