Rapport: Millioner af transporter kan erstattes af el-cykler 

I de sidste 18 måneder er salget af el-cykler boomet mellem 30 og 40 pct. i mange europæiske lande. især boostet af Covid19. Det fremgår af en dugfrisk 40 siders rapport, Fully charged: Powering up the potential of e-bikes in the city regions  fra britiske Steer bestilt af Urban Transport Group, UK’s største transportmyndig, for at kvantificere og forstå potentialet for det stigende el-cykelsalg og fordelene ved det. Inspireret af UK-regeringens ”Gear Change: a bold vision for cycling and walking”
           Rapporten bemærker, at el-cykler gør det mere attraktivt for flere at cykle og overvinde eventuelle barrierer som bakker, foretage længere ture, hvilket animerer til at skifte fra bil til el-cykel.
I Tyskland har salget af el-cykler været stigende i flere år og nu har én af ni husholdninger en el-cykel. Men antallet af el-cykler vil snart vil udgøre halvdelen af det samlede salg af cykler.
I England vurderes det, at over 100 millioner bil og taxi-ture i de engelske storbyer som f.eks. London, Manchester, Liverpool kan erstattes af el-cykelture.
Revolution. Rapporten konkluderer, at der er evidens for, at el-cargocykler har potentialet til at revolutionere første og sidste kilometers transport og logistik, erstatte op til en fjerdedel af alle kommercielle pakkeafleveringer i byerne, 50 pct af kommerciel service og vedligehold og 77 pct. af private trips.
Rapporten foreslår konkret seks områder, hvor myndighederne kan spille en rolle for at vækste brugen af el-cykler bl.a. incitamenter i form at tilskud og skattefordele, infrastrukturforbedringer, herunder bedre cykelruter og mobilitetshub, sikkerhed ved cykelopbevaring og vedligehold, dele el-cykler, med f.eks. transportselskaber for at sikre finansiering af el-cykler til introduktion i eksisterende cykeldeleordninger.