Cowi Norge bag ny revolutionerende Vejnorm for Oslo By

Oslo By vender trafikhierarkiet om. De sidste 70 år er biler traditionelt prioriteret før fodgængere og cyklister. Men i Oslo vil byen nu vende dette

på hovedet med en ny ”Gatenormal” (Vejnorm) og bliver dermed et forbillede ikke alene for andre norske byer men også internationalt. Samtidigt får landskabsarkitekter en mere førende rolle end de hidtidig har haft, skriver norske Cowi og Oslo By i en pressemeddelelse.

           – Lige siden privatbilen blev almindelig i 50’erne i Norge har vi opretholdt traditionen med at prioritere bilen. I den nye gadenormal vender vi det traditionelle trafikhierarki på hovedet. Hvor biler tidligere havde 1. prioritet, siger den nye norm, at gående, cyklende og  blågrønne arealer skal have førsteprioritet, fortæller Cowi Norges udviklingschef Kathrine Strøm og tilføjer. ”Det har mange sagt før, men Vejnormen er den første offentlige vejledning som faktisk sætter handling bag ordene. Og giver en bedre livskvalitet for de gående.
Bemærkningen faldt i forbindelse med, at Bymiljøetaten i Oslo og Cowi Norge medio september vandt årets norske Landskabsarkitektur-pris for netop udformningen af Oslo kommunes nye Vejnorm, der er sket i samarbejde med bl.a. også biologer og på 210 sider.
En revolution. Juryen betegner den nye Vejnorm for en revolution.
–  Landskabsarkitekternes rammer har i årtier været defineret af andre faggruppe og andre prioritering.  Nu står vi midt i det grønne skifte og både i tanke på vegetation og i mere overført betydning er landskabsarkitektens grønne værdier aktualiseret. Oslos nye Vejnorm er en revolution. Det er den første førende vejledning for byrum og gader, som viser et tydeligt brud med en 70 år gammel tradition om at prioritere biler. Dette åbner for at alle andre gør det samme. Oslo kommune går foran Statens Vejvæsen og alle andre kommuner hænger fortsat i bilbaseret regler.
Efter dansk model. Vejnormen er en vejledning for byplanlæggere, som stiller minimumskrav til fortovets bredde og cykelstier. Afstand mellem fodgængere og trafik, plads til erhverv, varelevering og udeservering, fordeling af forskellige funktioner i forskellige gader og infrastruktur under jorden.
Dette indebærer at Oslo på sigt får cykelstier efter en tilnærmet dansk model, med ophøjede cykelfelter og definerede zoner for cyklister i kryds. Dette vil også el-løbehjul få glæde af, der ikke længere skal zig-zagge mellem fodgængere og cyklister på fortovet.